Verdroging

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
21 jun 2018
Productnummer
2018-012

In de loop van de laatste maanden ontmoetten vertegenwoordigers van de CIW en van de strategische adviesraden elkaar in twee overlegvergaderingen waarbij de verdrogingsproblematiek op de agenda stond. Deze vergaderingen leidden bij de strategische adviesraden tot een aantal inzichten over de positie van de CIW in dit aspect van het waterbeleid en over de procesmatige aanpak. Over de inhoudelijke keuzes werden de actuele denkpistes toegelicht. Verder bleek ook dat maandelijkse rapportering over de toestand van het watersysteem beschikbaar is. De Minaraad stemt in met de procesmatige kant van de aanpak. Over de inhoudelijke keuzes zal hij adviseren ter gelegenheid van de 3de Waterbeleidsnota.

Uit die maandelijkse rapportering blijkt dat de diverse indicatoren die de toestand opvolgen een vrij normaal beeld schetsen. Desondanks vraagt de Raad om niet uit te gaan van een comfortsituatie en alert te blijven bij de uitwerking van het crisisbeheer. Voor de langere termijn (waterplanning) suggereert de Raad om alle opportuniteiten aan te grijpen.

 

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads