Omzetting MCP-richtlijn en NEC-richtlijn (met SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
29 jun 2017
Productnummer
2017-017

Op 13 juni 2017 ontving de Minaraad een adviesvraag over de wijziging van VLAREM II en III, vanwege de omzetting van de MCP-richtlijn en de NEC-richtlijn. De SALV sloot zich op eigen initiatief aan bij de adviesvoorbereiding. Over de inhoud van het dossier werd er geen eenstemmigheid bereikt. De Hubertusvereniging Vlaanderen heeft zich onthouden.

ACV, ABVV, ACLVB, BBL, Gezinsbond, BV OECO, Landelijk Vlaanderen en Natuurpunt vinden het ambitieniveau van de normen voor stookinstallaties te beperkt en de overgangstermijnen te ruim . Ze zien verdere reductiemogelijkheden door de aanpak van Nederland en Duitsland over te nemen. De mogelijkheid om nog nieuwe installaties te vergunnen op basis van steenkool wordt verworpen en volgens de organisaties moet er over gewaakt worden dat emissies van (kleinschalige) verbranding van biomassa zoveel als mogelijk beheerst en beperkt worden.

ABS, Boerenbond, Groene Kring, FEVIA Vlaanderen, Fedagrim, UNIZO, Voka en VBT appreciëren het feit dat de Vlaamse overheid de stakeholders in een vroeg stadium betrokken heeft bij de omzetting van de MCP-richtlijn in VLAREM. Bovenvermelde organisaties merken op dat normen die in andere Lidstaten gehanteerd worden niet zonder meer vergeleken kunnen worden. Ook de regeling van de overgangstermijnen zoals we die in Vlaanderen kennen, moet in dit perspectief geplaatst worden. De eerder negatieve teneur m.b.t. de verbranding van biomassa wordt betreurd. Een specifieke technologie uitsluiten is niet de juiste manier om de ambitieuze doelstellingen inzake hernieuwbare energie op efficiënte wijze te behalen, zeker niet binnen de Vlaamse geografie.

 

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Omzetting MCP-richtlijn en NEC-richtlijn

Download (grootte: 206.0 KB, type: application/pdf)