Voorontwerp van de tweede waterbeleidsnota voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
06 jun 2013
Productnummer
2013-028

De Minaraad, de SERV en de SALV werden uitgenodigd om binnen de termijn van het openbaar onderzoek (19 december 2012 tot 18 juni 2013 een advies uit te brengen over de tweede waterbeleidsnota (inclusief de waterbeheerkwesties) en over het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen.

De Raden brachten een vrij omstandig en kritisch advies uit. Zij concludeerden dat de vervroegde agendering van de waterbeheerkwesties moet heroverwogen worden. Ze zijn het ook oneens met de inhoudelijke integratie van de waterbeleidsnota en de waterbeheerkwesties. Verder vragen ze dat het belang van de integratie van het waterbeleid in andere beleidsdomeinen op Vlaams, Belgisch en internationaal niveau zou vertaald worden in een zesde krachtlijn voor de waterbeleidsnota. De interactie met het middenveld zou in de conceptuele fase van belangrijke processen moeten gebeuren.

De Raden zijn niet overtuigd dat het ambitieniveau dat spreekt uit de voorgelegde waterbeleidsnota zal volstaan om de doelstellingen van het PACT 2020 te realiseren. Maatregelenprogramma’s moeten alleszins binnen de gestelde timing uitgevoerd worden. Ze vragen ook om in aanloop van de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen de “waterbalans” klaar te stomen.

Omtrent de financiering van het waterbeleid vragen de Raden dat de fase van aankondiging dringend evolueert naar daden. Een ander heikel punt is de implementatie van artikel 9 van de Europese Kaderrichtlijn Water.

 

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Voorontwerp van de tweede waterbeleidsnota voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen

Download (grootte: 170.2 KB, type: application/pdf)