Sectorale afwijkingsaanvraag voor de productie van geëxpandeerde kleikorrels (samen met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
24 jun 2010

Organisaties uit de SERV en de Minaraad kunnen voor bepaalde sectoren of categorieën van inrichtingen een wijziging van de voorwaarden vragen. Wanneer de aanvraag uitgaat van de betrokken Raad zelf, wordt de aanvraag tot wijziging eveneens voor advies voorgelegd aan de SERV en de Minaraad. Binnen die context diende Voka een sectorale afwijkingsvraag in voor de kleiverwerkende sector. Specifiek gaat het over de rookgasemissiewaarde voor SOx bij de productie van geëxpandeerde kleikorrels met een draaitrommeloven. Voka vraagt de emissiewaarde vast te leggen op 1000 mg/Nm³ in plaats van de huidige 500 mg/Nm³.

Minaraad en SERV gaan akkoord met de nieuw voorgestelde norm van 1000 mg/Nm³. Niettemin suggereren de raden om de BBT-studie bij toekomstige afwijkingsaanvragen uit te breiden tot vergelijkbare bedrijven in het buitenland indien er slechts één bedrijf in die sector actief is in ons land. Omdat de Europese Commissie tegen 2020 wellicht bijkomende reductiemaatregelen zal opleggen, vragen de raden tegen 2017 ook een bijgewerkte BBT op te maken om eventuele maatregelen tegen 2020 te kunnen implementeren. Ten slotte verwachten SERV en Minaraad dat de overheid de problematiek van nabij zou opvolgen, eventueel door een specifieke opvolgingscommissie waarin stakeholders betrokken worden.

Minaraad en SERV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Advies over de Sectorale afwijkingsaanvraag voor de productie van geëxpandeerde kleikorrels

Download (grootte: 69.0 KB, type: application/pdf)