Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz (samen met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
24 jun 2010

De Vlaamse Regering heeft een ontwerpbesluit opgemaakt dat de norm vastlegt voor elektromagnetische golven die vast opgestelde zendantennes uitzenden. Er zijn immers aanwijzingen dat deze elektromagnetische golven, afhankelijk van onder meer de frequentie en het uitgestraalde vermogen, schadelijke effecten kunnen veroorzaken bij de mens en het leefmilieu.

De SERV en de Minaraad waarderen het, in hun gezamenlijke advies, dat de Vlaamse Regering een einde wil stellen aan het juridisch vacuüm dat ontstaan was na het arrest terzake van het Grondwettelijk Hof. De raden zijn ook erg opgezet met het gevoerde RIA-proces en vinden dat deze gestructureerde aanpak met brede en tijdige consultatie navolging verdient in andere belangrijke dossiers.

De raden vragen dat de Vlaamse Regering in aanvulling op de voorgestelde statische normering ook een echt beleid uitwerkt dat vanuit een dynamisch, langere termijn perspectief actief technologische innovaties stimuleert die moeten leiden tot lagere stralingsniveaus. Ook is een maatschappelijk debat nodig over de gewenste evolutie van het telecomnetwerk op lange termijn, waarin de kwaliteit van de gewenste telecomdiensten, de gezondheidsrisico’s, de kosten van investeringen en andere maatschappelijke aspecten aan bod komen.

Verder dringen Minaraad en SERV aan op een geïntegreerde informatiecampagne, een deskundig aanspreekpunt en een toegankelijke webstek over alles wat met straling te maken heeft. Daarbij moet bijzondere aandacht gaan naar de mogelijkheden die GSM-gebruikers - in het bijzonder kinderen en jongeren - hebben om via de aanpassing van hun gedrag de gezondheidsrisico’s te beperken.

Ten slotte vragen de raden dat de nodige maatregelen genomen worden zodat de voorgestelde regelgeving snel en degelijk in de praktijk kan uitgevoerd worden en resultaat kan hebben. Op korte termijn lijkt een uitbreiding van het ontwerp Protocol tussen het Vlaamse Gewest en het BIPT aangewezen, zodat de deskundigheid van het BIPT niet alleen wordt ingehuurd voor ex-post controlemetingen van het stralingsniveau, maar ook voor de ex-ante evaluaties van nieuwe investeringsdossiers.

SERV en Minaraad keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

Download (grootte: 85.2 KB, type: application/pdf)