Het voorproject van het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid 2008-2013 (NEHAP)(samen met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
12 mrt 2009

Het voorontwerp voorproject van het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP) 2008-2013 bevat specifieke projecten die het aantal gevallen van ademhalingsproblemen bij kinderen moeten doen dalen. SERV en Minaraad hebben algemene opmerkingen bij de afbakening, situering en toegankelijkheid van het voorontwerp. Ze betreuren het gebrek aan informatie evenals het gebrek aan betrokkenheid van de (maatschappelijke) actoren bij de opvolging van NEHAP. Nochtans is het bijzonder belangrijk dat onderzoekers en eerstelijnsactoren, die vertrouwd zijn met de toestand op het terrein en die het vertrouwen genieten bij de bevolking, informatie uitwisselen met elkaar. De Raden vragen zich ook af of er voldoende middelen en mankracht voorzien worden voor de uitvoering van het plan.

Verder gaat het NEHAP onvoldoende in op de synergie en de lacunes van de (beleids)maatregelen tussen al de verschillende bevoegdheidsniveaus. De onderlinge verschillen en gelijkenissen zijn onvoldoende bekend, waardoor het niet duidelijk is of het actieplan in concurrentie zal treden met de beleidsmaatregelen, onderzoeksopdrachten en beleidsintenties van de verschillende overheden in dit land. Omwille van de helderheid van het debat beschouwen Minaraad en SERV het als noodzakelijk dat de milieuoorzaken en gezondheidsproblemen die in beschouwing genomen worden, afgebakend en gemotiveerd worden.

De Raden vinden het goed dat er aandacht besteed wordt aan kinderen en een gezonder leefmilieu, maar dit mag niet ten koste gaan van de andere gevoelige groepen van de bevolking - waaronder ouderen en kansarmen. De dubbele band tussen milieu-gezondheid en kansarmoede is echter zoek in het NEHAP. De Raden vinden dit een gemiste kans. In het NEHAP worden wel transversale projecten opgenomen zoals ‘klimaatsverandering en gezondheid’ en ‘gezondheidseffecten en nanodeeltjes’. Deze projecten blijven echter in de gezondheids- en milieusferen gesitueerd. Ze dringen onvoldoende binnnen in andere beleidsdomeinen.

SERV en Minaraad vragen ook meer aandacht voor het toepassen of ontwikkelen van een ‘blootstellingsmodel’. Ten slotte formuleren de Raden vragen en opmerkingen bij de projecten uit het NEHAP.

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Advies over het voorproject van het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid 2008-2013 (NEHAP)

Download (grootte: 54.1 KB, type: application/pdf)