PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen)

Oriëntatienota Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Op 16 oktober 2020 organiseerde de Minaraad een webinar over PFAS (poly-en perfluoralkylstoffen) – een verzamelnaam voor een groep chemische perfluorverbindingen. PFAS komen van nature niet voor in het milieu en hebben handige eigenschappen: ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend.

Sinds 2000 komen de stoffen uit de PFAS-stofgroep steeds meer onder de aandacht omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat deze stoffen persistent, bioaccumulatief en toxisch zijn. Daarnaast tonen metingen aan dat deze stoffen op grote schaal in ons milieu aanwezig zijn. Daarmee zijn PFAS aan te merken als “emerging contaminants” of opkomende verontreinigende stoffen. Deze stoffen vormen een nieuwe uitdaging voor het omgevings- en gezondheidsbeleid.

Tot een tiental jaar geleden was er een beperkte wetenschappelijke kennis over PFAS – over hun rol in het milieu en vooral over hun potentiële gezondheidseffecten en ecologische effecten op lange termijn. Gebrek aan wetenschappelijke kennis en informatie over nieuwe verontreinigende stoffen voorkomt dat landen passend beleid en maatregelen ontwikkelen en invoeren om deze nieuwe uitdaging structureel aan te pakken. Pas het laatste decennium is er een zeer snelle evolutie in de wetenschappelijke kennis over het gedrag van deze stoffen in oppervlakte- en grondwater, bodem en sediment, etc. Het beleid is momenteel dan ook in volle ontwikkeling.

Met deze briefing nota wordt er gestreefd naar een toegankelijk overzicht van de problematiek, dit met het oog op onderbouwing van verdere Raadswerkzaamheden.

Vermits deze nota opgevat wordt als een verkennende synthese, bindt de inhoud ervan op zich noch de raadsleden noch de raadsorganisaties. Van het document werd wel door de raadsleden akte genomen, als een informatieve en oriënterende basis voor eventuele verdere werkzaamheden.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads