16 okt 2020

Webinar PFAS

Oriëntatiemoment Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Datum: 16 okt 2020
Tijd: 13:00 tot 16:00 uur

Doelstelling:

De Minaraad organiseert op 16 oktober 2020 in de namiddag een webinar via Teams over PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen.

PFAS is een verzamelnaam voor zo’n 6000 verbindingen die worden gebruikt in onder meer teflon, waterafstotende kleding en blusschuim. In Nederland leidde de aanwezigheid van PFAS in de bodem tot een stagnatie bij grond-, weg, en waterbouw. Een tijdelijk handelingskader en de aanpassing ervan moest ruimte bieden voor grondverzet en baggerwerkzaamheden.

De doelstelling van dit infomoment is om een antwoord te geven op de talrijke vragen. Wat is PFAS? Wat zijn de risico’s in bodem, grondwater en waterbodem? Wordt het drinkwater aangetast? Hoe zit het met de menselijke gezondheid? Welke beleidsmaatregelen worden er voorzien op Europees vlak? Is er een Vlaams actieplan PFAS? Met welke knelpunten kampen de verschillende stakeholders? Welke beleidsaanbevelingen hebben zij?

Deze infosessie zal volledig digitaal verlopen via Teams. Vooraf zal u een mail ontvangen met een link om deel te kunnen nemen aan dit online event. 

Het programma is nog in voorbereiding.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Agendapunten

 • Verwelkoming

  Spreker(s): Jan Verheeke, Secretaris Minaraad

  Tijd: 13:00 tot 13:10u

 • PFAS: wat, eigenschappen, toepassingen en toxiciteit. Europees en federaal beleidskader

  Spreker(s): Juan Piñeros Garcet, Chemicals Risk Management Unit, DG Environment

  Tijd: 13:10 tot 13:50u

 • Beleidskader in Vlaanderen

  Spreker(s): Chris Lambert, Vlaamse Overheid - Departement Omgeving

  Tijd: 13:50 tot 14:05u

 • PFAS in bodem en grondwater - meetcampagne en beleid

  Spreker(s): Griet Van Gestel, OVAM

  Tijd: 14:05 tot 14:25u

 • PFAS in lucht en oppervlaktewater – metingen en beleid

  Spreker(s): Ann De Meester, VMM

  Tijd: 14:25 tot 14:45u

 • Kennis vanuit humane biomonitoring

  Spreker(s): Hans Reynders/Karen Van Campenhout , VPO, Departement Omgeving

  Tijd: 14:45 tot 15:05u

 • Aanbevelingen van belanghebbenden

  Tijd: 15:05 tot 15:50u

 • Conclusies door de dagvoorzitter

  Tijd: 15:50 tot 16:00u

Inschrijven

Indien u wilt deelnemen aan dit evenement, vul dan het onderstaande formulier in. Heeft u een account, log dan in en klik bovenaan op de button "Inschrijven" dan wordt dit formulier automatisch ingevuld.

Heeft u geen account, vul dan hieronder uw gegevens in de voorziene velden in

Door in te schrijven verklaart u zich akkoord dat eventuele foto's genomen op het event worden weergegeven op onze website. Deze zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.