Wijziging van het organisatiebesluit voor uitvoering van het Decreet Integraal Waterbeleid (met SALV en SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
05 dec 2013
Productnummer
2013-055

In september 2012 adviseerden de Minaraad, de SERV en  de SALV  gezamenlijk over de decreetswijziging in het decreet integraal waterbeheer. Van dat advies werden een aantal punten gevolgd, ofwel in het decreet zelf, ofwel in het voorliggende organisatiebesluit. In het advies organisatiebesluit voor de uitvoering van het Decreet Integraal Waterbeleid herhalen de Raden de niet gerealiseerde punten, zoals de vraag naar een voltijdse bekkencoördinator en een voltijdse planningsverantwoordelijke voor elke grote waterbeheerder. Daarnaast vragen ze ook opnieuw de evaluatie van de bekkencoördinator door het bekkenbureau, om de neutraliteit van het bekkensecretariaat te ondersteunen. Een ander hernomen punt gaat over de betrokkenheid van de lokale waterbeheerders. De Raden vragen de evaluatie van die betrokkenheid na twee jaar effectieve werking.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Wijziging van het organisatiebesluit voor uitvoering van het Decreet Integraal Waterbeleid

Download (grootte: 63.2 KB, type: application/pdf)