Toepassing van geïntegreerde gewasbescherming door professionele gebruikers (met SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
24 apr 2014
Productnummer
2014-016

De Raden vinden het positief dat de controle op de IPM-beginselen en bestaande lastenboeken kunnen gecombineerd worden en ook dat de richtsnoeren niet in het besluit ondergebracht zijn, zodat aanpassingen aan nieuwe technieken en informatie snel uitvoerbaar zijn. Ze vragen echter om voor de nodige stabiliteit te zorgen en om de belanghebbenden te betrekken bij aanpassingen van de richtsnoeren. De procedure tot en de communicatie van wijzigingen van de richtsnoeren moeten verduidelijkt worden. Ook de handhaving van en controle op de toepassing van de IPM-beginselen en de mogelijkheden tot steun voor zaken die opgenomen zijn in de richtsnoeren, vragen verduidelijking. Onder meer over de afstemming met de Vegaplan-standaard en over de communicatie van het resultaat van een controle. Omtrent de onmiddellijke communicatie van inbreuken wijzen de Raden naar de indeling van non-conformiteiten die bij het FAVV hanteert. Maatregelen bij inbreuken moeten proportioneel zijn en de bestuurlijke handhaving inzake IPM moet worden gekaderd in een globale visie op handhaving door de Vlaamse overheid. Een goede wisselwerking en afstemming, onder meer voor inbreuken die onderhevig zijn aan andere wetgeving, met andere betrokken federale en Vlaamse overheidsdiensten blijft noodzakelijk.

De Raden vragen om na te gaan of de richtlijn voor alle professionele gebruikers die geen land- of tuinbouwer zijn voldoende werd geïmplementeerd.

Co-auteur(s)
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad


Downloads

Toepassing van geïntegreerde gewasbescherming door professionele gebruikers

Download (grootte: 412.6 KB, type: application/pdf)