Europese Blue Deal (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
21 sep 2023
Productnummer
2023-029

In juli 2023 vroeg Minister Demir advies aan de SERV en de Minaraad over het concept van een Europese Blue Deal. Het hoofddoel van dit initiatief is om de Europese wetgeving en financieringsprogramma's zodanig aan te passen dat ze beter aansluiten bij de principes van circulair watergebruik en effectief waterbeheer, zonder nieuwe verplichtingen op te leggen. Deze adviesaanvraag komt voort uit een groeiende aandacht voor klimaatadaptatie.
 
De Raden ondersteunen het idee om de rol van de Europese Unie op dit gebied te versterken. Ze pleiten ervoor om tijdens het Belgisch voorzitterschap de nadruk te leggen op het vaststellen van prioriteiten, het ontwikkelen van concrete beleidsvoorstellen en het bereiken van consensus tussen lidstaten. Ze suggereren om daarbij voort te bouwen op het 'initiative for water resilience' van de Europese Commissie, en ze benadrukken ook het belang van het Blue Deal-initiatief van het Europees Economisch en Sociaal Comité, evenals de brede steun die er is in de wetenschappelijke gemeenschap. De Raden zijn ook bereid om actief bij te dragen aan de verdere uitwerking van dit idee.
 
Wat betreft de inhoudelijke focus, vinden de Raden het essentieel om te richten op nature-based oplossingen en het aanpakken van problemen rond waterbeschikbaarheid, met een specifieke focus op circulair watergebruik en waterbesparing.

Ze onderstrepen het principe van subsidiariteit, maar bepleiten tegelijkertijd de noodzaak van grensoverschrijdende coördinatie en een ondersteunende rol van de Europese Commissie. Tot slot wijzen ze op het belang van voortdurende internationale profilering op dit thema.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads