Wijzigingen samenstelling en opdracht van de CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) (met SALV en SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
11 sep 2020
Productnummer
2020-013

De Minaraad en SERV ontvingen op 3 augustus 2020 de adviesvraag over de wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering dat de samenstelling en de opdrachten van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) regelt. De SALV werd niet om advies verzocht, maar participeerde wel in de voorbereiding van het briefadvies en onderschrijft het mee.

Met dit besluit worden aan de opdrachten van de CIW twee taken toegevoegd: de organisatie van de droogtecommissie en de coördinatie van het beleid over circulair water. De raden steunen dit, vragen om te verduidelijken hoe de samenwerking met de klankbordgroep van VLAKWA zal opgezet worden en wijzen erop dat dit impliceert dat de inhoudelijke betrokkenheid van OVAM binnen de CIW verbreed dient te worden. 

Het besluit breidt ook de samenstelling van de CIW uit. De raden steunen ook dit voorstel en de ratio erachter, maar zijn bezorgd over impact op de slagkracht van de CIW. De raden vragen om voldoende snelheid te maken met de aangekondigde verbetering van de werking van de CIW en om het maatschappelijk middenveld hierbij volwaardig te betrekken. Ze herinneren aan eerdere aanbevelingen en menen dat de in het regeerakkoord aangekondigde rationalisering van het landschap van de onbevaarbare waterlopen kan aangegrepen worden om de complexiteit van de werking van de CIW te verminderen.

De raden vragen tenslotte om de structuur en werking te evalueren eind 2022, op het moment dat het nieuwe stroomgebiedbeheerplan een jaar van kracht is.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37


Downloads

Briefadvies wijzigingen samenstelling en opdracht van de CIW

Download (grootte: 638.0 KB, type: application/pdf)