Cofinanciering en de retributie voor een bodemattest (VLAREBO)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
27 sep 2012
Productnummer
2012-067

De Raad vindt het positief dat de cofinancieringsregeling uit het Bodemdecreet van 2006 eindelijk wordt geoperationaliseerd. Wat de praktische invulling betreft vraagt de raad dat er een ruime interpretatie komt van degene die in aanmerking komt voor cofinanciering, dat de saneringsplicht blijft vastgesteld worden volgens de huidige procedure, dat de cofinanciering gekoppeld wordt aan een goedgekeurd bodemsaneringsproject en dat de overdracht van het recht onvoorwaardelijk is. Ten slotte pleit de raad voor transparantie op vlak van beslissingen en een cijfermatige onderbouwing  van de verhoogde retributie voor het afleveren van bodemattesten.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Cofinanciering en de retributie voor een bodemattest (VLAREBO)

Download (grootte: 40.7 KB, type: application/pdf)