Niet-geleide emissies fijn stof (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
13 sep 2012
Productnummer
2012-059

De Raden zijn er over het algemeen positief over dat de EU-BREF-studies in verband met de beperking van de productie en uitstoot van niet geleide emissies van fijn stof door op- en overslagactiviteiten van droge bulkgoederen nu omgezet worden in Vlaamse regelgeving. Maar om te kunnen voldoen aan de Europese normen zullen nog meer initiatieven nodig zullen zijn, en dit voor meer sectoren.

De maatregelen worden in cascade opgelegd in functie van de grootte van de bedrijven. De Raden vragen dat de keuze voor de drempels voor indeling van de bedrijven gemotiveerd zou worden. Ze vragen ook bijsturing van de procedures om een effectieve bedrijfsvoering en aanvullende milieumaatregelen niet te hinderen. Ze suggereren o.a. om het aantal stuifcategorieën te beperken van 5 tot 3, om bij afwijking de motivatie e.d. ter beschikking te houden van de overheid, enz. De keuze tussen de maatregelen moet eerst aan de bedrijven overgelaten worden, maar als de doelstellingen niet gehaald worden, moeten de overige maatregelen onmiddellijk opgelegd worden.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads