Voorontwerp van instemmingsdecreet met de internationale overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout (samen met SARiV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
16 dec 2010

De Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 27 januari 2006 (ITTA 2006) is de derde overeenkomst op rij en vervangt de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 26 januari 1994.

De SARiV en de Minaraad waarderen de verdere uitbreiding van het toepassingsgebied van ITTA 2006. Met de verdere uitbreiding van de doelstellingen is, nog meer dan het geval was voor de ITTA-Overeenkomsten van 1994 en 1983, duidelijk dat ITTA niet alleen een grondstoffenovereenkomst is ter regulering van de handel in tropisch hout. Ook duurzaam beheer van tropische bossen, bijdragen aan armoedebestrijding, het bereiken van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen en het erkennen van de rechten van inheemse volkeren zijn nu duidelijk aandachtspunten van de ITTA-Overeenkomst.

Aangezien de Raad van State ITTA 2006 gekwalificeerd heeft als een gemengd verdrag, betekent dit dat Vlaanderen, mits instemming, gebonden zal zijn door de bepalingen van ITTA 2006. Niettegenstaande de concrete implementatieverplichtingen voor Vlaanderen op het eerste zicht beperkt lijken, zien de Raden hier wel een kans voor een sterker engagement van Vlaanderen ter ondersteuning van internationale initiatieven die het behoud, duurzaam beheer en gebruik van tropische bossen bevorderen.

De Raden sluiten zich dan ook aan bij het voorontwerp van decreet dat instemt met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout.

Minaraad en SARiV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Co-auteur(s)
: Naam Eva Haeverans
: Functie Beleidsmedewerker
: Organisatie SARiV
: E-mailadres eva.haeverans@iv.vlaanderen.be
: Telefoon 02 553 54 45


Downloads

Voorontwerp van instemmingsdecreet met de internationale overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout

Download (grootte: 213.7 KB, type: application/pdf)