Ontwerpbesluiten betreffende de genetisch gewijzigde suikerbieten en aardappelgewassen (samen met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
16 dec 2010

Het decreet uit 2009 dat de co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen organiseert, stelt dat de Vlaamse Regering per genetisch gewijzigd gewas, de teeltvoorwaarden moet bepalen. De twee ontwerpbesluiten over enerzijds aardappelgewassen en anderzijds suikerbieten komen tegemoet aan die verplichting.

SALV en Minaraad formuleren vier algemene bemerkingen voor de Vlaamse Regering:

  1. Betrek de landbouworganisaties bij de verdere uitwerking van alle noodzakelijke formulieren.
  2. Verstrek meer informatie over de wetenschappelijke basis waarmee de hoogte van de bijdrage aan het Compensatiefonds, de meldings- en de isolatieafstand bepaald werden.
  3. Sta geen uitzondering toe voor onderzoeksintellingen omdat dit leidt tot onduidelijkheid.
  4. Onderneem de nodige stappen om het gebruik van GG-zaaizaad en GG-pootgoed door niet-professionele te verbieden.

Vervolgens gaan de Raden dieper in op de specieke maatregelen per gewas.

Bij de aardappelen focussen ze op de plaagresistente GG-aardappel, de bestrijding van opslagplanten, extra maatregelen via een keurings- of certificeringsreglement en ten slotte de verplichte vernietiging van niet-gebruikt pootgoed en het bijhouden van een register daarover.

Bij de suikerbieten hebben de Raden bemerkingen bij de isolatieafstand, de schieters, de zaadteelt, de mogelijke kruising met voederbiet, armoes en rode biet en de coherentie met het co-existentiedecreet.

Minaraad en SALV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16


Downloads

Gezamenlijke advies over de teeltvoorwaarden voor genetische gemanipuleerde aardappelen en suikerbieten

Download (grootte: 138.5 KB, type: application/pdf)