Studie 13|1 instrumentenmix deel II Weergave van de instrumenten

Oriëntatienota Biodiversiteit

In deze deelstudie wordt er een uitvoerige beschrijving gegeven van de beschikbare instrumenten van (of in verband met) het natuur- en bosbeleid, zoals ze wettelijk gedefinieerd zijn. De basisindeling is deze van (1) sturende, (2) regulerende, (3) sociale en (4) financiële instrumenten. De nodige vaststellingen worden gedaan vanuit de oogpunten effectiviteit, efficiëntie en billijkheid.

Samenvatting

In deze deelstudie wordt er een uitvoerige beschrijving gegeven van de beschikbare instrumenten van (of in verband met) het natuur- en bosbeleid, zoals ze wettelijk gedefinieerd zijn. De basisindeling is deze van (1) sturende, (2) regulerende, (3) sociale en (4) financiële instrumenten. De nodige vaststellingen worden gedaan vanuit de oogpunten effectiviteit, efficiëntie en billijkheid.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Studie instrumentenmix deel II Weergave van de instrumenten

Download (grootte: 829.4 KB, type: application/pdf)