Europese Biodiversiteitsstrategie 2030

Oriëntatienota Biodiversiteit

Samenvatting

Het secretariaat van de Minaraad maakte een briefing nota op over de op 20 mei 2020 door de Europese Commissie uitgebrachte nieuwe Biodiversiteitsstrategie 2030 “de natuur terug in ons leven brengen”. De Commissie bracht deze strategie gelijktijdig uit met haar nieuwe landbouw/voedselstrategie “van boer tot bord”. Beide zijn een onderdeel van het beleidsprogramma dat met de Europese Green Deal wordt aangeduid. Dat beide strategieën gelijktijdig werden uitgebracht wordt algemeen aanzien als een belangrijk signaal.

De met deze briefing nota samengevatte strategie bevat drie grote onderdelen, met name (1) bescherming en herstel van natuur, (2) verandering door verbeterde implementatie van de bestaande milieu- en natuurregelgeving en (3) de aanpak van de wereldwijde biodiversiteitscrisis. In het eerste onderdeel (“bescherming en herstel”) gaat het niet alleen over het Europese netwerk van waardevolle natuur (Natura2000); maar ook om maatregelen in andere beleidsdomeinen (landbouw- en visserij, bodem, bos, bio-energie, klimaat en water) die ertoe zullen bijdragen dat natuur en biodiversiteit in Europa hersteld kunnen worden.

Het secretariaat van de Minaraad wil met deze briefing nota t.b.v. de raadsorganisaties een beknopt inhoudelijk overzicht van de Biodiversiteitsstrategie 2030 aanbieden alsook een eerste inschatting meegeven van verbanden tussen deze strategie, maatregelen en acties uit de Vlaamse beleidsnota’s en het eigen werkprogramma van de Minaraad voor 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

Deze briefing is een kennisdocument t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad: vermits dit document opgevat wordt als een kennisdocument, bindt het op zich niet de raadsleden of de raadsorganisaties; het document wordt wel aanvaard als informatief achtergronddocument bij verdere raadswerkzaamheden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Europese Biodiversiteitsstrategie 2030

Download (grootte: 374.5 KB, type: application/pdf)