Studie 13|1 instrumentenmix deel I Instandhoudingsdoelen en -maatregelen

Oriëntatienota Biodiversiteit

In deze deelstudie wordt er een uitvoerige beschrijving gegeven van de geldende instandhoudingsdoelstellingen, en wordt er een synthese gegeven van de typische instandhoudingsmaatregelen die daarbij verondersteld kunnen worden. Er wordt een zeker inzicht verworven in de kosten en de baten die met deze maatregelen gepaard gaan, en er wordt gepoogd een totaliserende schatting van de inrichtings- en beheerkosten op te maken.

Samenvatting

In deze deelstudie wordt er een uitvoerige beschrijving gegeven van de geldende instandhoudingsdoelstellingen, en wordt er een synthese gegeven van de typische instandhoudingsmaatregelen die daarbij verondersteld kunnen worden. Er wordt een zeker inzicht verworven in de kosten en de baten die met deze maatregelen gepaard gaan, en er wordt gepoogd een totaliserende schatting van de inrichtings- en beheerkosten op te maken.

Downloads

Studie instrumentenmix deel I Instandhoudingsdoelen en -maatregelen

Download (grootte: 521.7 KB, type: application/pdf)