Ministerieel besluit tot vaststelling van een beheerregeling betreffende zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw aan de Vlaamse kust

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
03 jul 2014
Productnummer
2014-027

Dit briefadvies gaat over een ontwerp van ministerieel besluit dat, op grond van het Soortenbesluit, de beheerregeling vaststelt voor de kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw aan de Vlaamse Kust.

De Minaraad is van mening dat de ontwerpbeheerregeling op korte termijn een oplossing kan bieden voor het probleem van de bereikbaarheid van onnatuurlijke voedselbronnen aan land en de hinder en overlast door dakbroedende meeuwen, op voorwaarde dat de maatregelen simultaan in praktijk worden gebracht.

De Minaraad vraagt om de maatregelen inzake het overmatig voedselaanbod op zee, en het ontwikkelen van alternatief broedgebied concreet in te vullen en doet hierover specifieke aanbevelingen. Deze maatregelen zijn volgens de Minaraad cruciaal in het behalen van de doelstelling van de beheerregeling: “bijdragen tot een gebalanceerde en structurele oplossing voor de veroorzaakte hinder” en het behalen van de gestelde instandhoudingsdoelstellingen.

Er bestaat binnen de Minaraad geen consensus over de manier waarop de alternatieve broedplaats moet worden ingevuld op korte termijn. Landelijk Vlaanderen onthoudt zich van dit briefadvies.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Vaststelling van een beheerregeling betreffende zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw aan de Vlaamse kust

Download (grootte: 64.4 KB, type: application/pdf)