Voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
17 dec 2020
Productnummer
2020-019

De Minaraad ontving op 30 november 2020 de adviesvraag inzake het ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2011 tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels. Wanneer beschermde vogelsoorten aantoonbaar in gevangenschap zijn geboren en gekweekt voorzien artikelen 41 tot en met 48 van het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het zgn. Soortenbesluit) in een vrijstelling ten aanzien van de verbodsbepalingen met betrekking tot beschermde vogelsoorten in dit besluit.

Artikel 41, §1, 1°, van het Soortenbesluit bepaalt dat het aantonen van de voorwaarde dat de soorten in gevangenschap geboren en gekweekt zijn, gebeurt door het aanwezig zijn van een gesloten pootring. Het ministerieel besluit regelt de kenmerken en kwaliteit van dergelijke ringen en de wijziging die voor advies voorligt, betreft in hoofdzaak het niet meer toelaten van het gebruik van plastic ringen bij zangvogels en dit omdat gebleken is dat deze ringen zeer fraudegevoelig zouden zijn.

De Minaraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen en wijst in het briefadvies ook op het belang van het responsabiliseren van de vogelhoudersverenigingen aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het afleveren van ringen aan vogelhouders en daarom, volgens het verslag bij het Soortenbesluit, aanzien worden om in eerste lijn potentiële onregelmatigheden te detecteren.

Tot slot verwijst de Minaraad hierbij naar het advies van 18 februari 2016 over de wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit waarin de Raad aangaf “men momenteel niet moet aangeven hoeveel volwassen reproductieve oudervogels men in zijn bezit heeft bij het aanvragen van een hoeveelheid ringen.” De Raad vraagt om hiertoe eveneens artikel 43, 2°, van het Soortenbesluit aan te passen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels

Download (grootte: 252.4 KB, type: application/pdf)