Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor boslandbouwsystemen (samen met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
28 apr 2011

De Vlaamse Regering wenst steun te verlenen aan de ontwikkeling van boslandbouwsystemen. Dit zijn vormen van grondgebruik waarbij op een en hetzelfde perceel een teelt van bomen wordt gecombineerd met een landbouwteelt. Met deze vorm van verwevenheid wil de regering het creatief en innovatief omgaan met het gebruik van de open ruimte stimuleren. Deze regeling komt – qua budgetaanwending – in de plaats van een aantal andere, uitdovende, agromilieumaatregelen uit het plattelandsprogramma 2000-2006, zoals groenbedekking, toepassing van geïntegreerde productiemethode in de pitfruitteelt en mechanische onkruidbestrijding gecombineerd met rijbespuiting.

De SALV en de Minaraad kunnen zich verenigen met het invoeren van deze nieuwe regeling. Niettemin vragen ze enkele juridische onduidelijkheden uit te klaren. Zo is de relatie met onder meer het Bosdecreet, het Natuurdecreet en de Pachtwet voor interpretatie vatbaar. Voor de Raden is het belangrijk dat de landbouwers niet opgezadeld worden met extra administratieve lasten en dat ze - indien gewenst - kunnen terugkeren naar de oorspronkelijke landbouwsituatie. Ten slotte vragen SALV en Minaraad nog om de voorziene subsidies per begunstigde op te trekken, het minimum aantal bomen per ha te verminderen tot 30 en de minimumoppervlakte op bedrijfsniveau te verlagen.

SALV en Minaraad keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16

Downloads

Gezamenlijke advies met SALV over 'agroforestry'

Download (grootte: 103.1 KB, type: application/pdf)