Aanvraag tot hernieuwing definitieve erkenning van het Regionaal Landschap Houtland

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
05 jul 2011

Het Regionaal Landschap Houtland vraagt dit jaar de hernieuwing van de definitieve erkenning aan. Het ANB verwacht dezelfde aanpak van de Minaraad als in 2005, maar voegt er twee bijkomende aandachtspunten aan toe: de implementatie van de "good governance" aanbevelingen van de Minaraad en de mogelijke rol van het regionaal landschap bij de invulling van de instandhoudingsdoelstellingen in de speciale beschermingszones. Op deze laatste vraag zal de Minaraad pas ingaan in zijn algemene advies over de evaluatie van de werking van de regionale landschappen in het werkjaar 2010.

Na een terugblik op de initiatieven in de periode 2005-2010 raadt de Minaraad het RL Houtland en de andere regionale landschappen aan om een gezamenlijk stappenplan voor projectopvolging uit te werken. Verder merkt de Raad op dat het RL Houtland een te grote ad hoc werking hanteert.

Om spanningen tussen de doelgroepen en de overheden te vermijden, vraagt de Raad om de afstemming en samenwerking in de intentieverklaring concreter op te nemen. De Minaraad betreurt trouwens dat het hoge aantal leden in de bestuursorganen een punt van discussie blijft.

De Minaraad adviseert de aanvraag tot hernieuwing van de definitieve erkenning positief, maar vraagt om de krachtlijnen in de intentieverklaring concreter te formuleren in functie van de verbetervoorstellen.

De Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Downloads

Briefadvies hernieuwing definitieve erkenning RL Houtland

Download (grootte: 49.9 KB, type: application/pdf)