Aanvraag tot definitieve erkenning van het Regionaal Landschap Ijzer en Polder

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
05 jul 2011

Het Regionaal Landschap Ijzer en Polder vraagt dit jaar de definitieve erkenning aan. In 2008 bracht de Minaraad een negatief advies uit over de voorlopige erkenning van het Regionaal Landschap Ijzer en Polder. De Minaraad gaat nu na in welke mate de opmerkingen en aanbevelingen van de Minaraad nadien opgevolgd werden.

Het dossier is goed opgebouwd. Niettemin beveelt de Minaraad aan om in de toekomstige dossiers een overzichtstabel toe te voegen die de link legt tussen de verschillende criteria uit het Erkenningsbesluit en de respectievelijke hoofdstukken in het dossier.

Bij de samenstelling van de Algemene Vergadering wijst de Minaraad op de onevenwichtige samenstelling en het opvallend hoge aantal vertegenwoordigers van de lokale overheden. Binnen dezelfde context beveelt de Raad het RL Ijzer en Polder aan om de samenwerking met de bosgroepen verder uit te bouwen. De Raad vraagt ook om aanwezigheidslijsten toe te voegen aan de verslagen van vergaderingen.

Aansluitend bij deze bemerkingen, adviseert de Minaraad de aanvraag tot definitieve erkenning positief.

De Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Downloads

Briefadvies definitieve erkenning RL Ijzer en Polder

Download (grootte: 49.5 KB, type: application/pdf)