Beheerregeling kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 nov 2022
Productnummer
2022-031

De Minaraad wijst in dit advies in eerste instantie op het belang van conformiteit met het Soortenbesluit, zeker gegeven het feit dat het in het voorliggend voorstel van beheerregeling gaat om beschermde soorten.

Vervolgens wijst de Raad op het verschil in problematiek voor kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw. Voor zilvermeeuw lijkt een beheerregeling een plausibele oplossing. Voor kleine mantelmeeuw lijkt de kern van het probleem vooral te liggen in het voorzien in duurzame broedlocaties en wat voorligt biedt hiertoe niet de nodige garanties. De Raad vraagt dan ook om voor kleine mantelmeeuw prioritair in te zetten op het inrichten van duurzame broedlocaties via een soortenbeschermingsprogramma of andere instrumenten. De Raad beveelt aan om de voorgestelde beheerregeling niet in deze vorm vast te stellen.

In een derde deel geeft de Raad enkele specifieke verbeterpunten voor de voorliggende beheerregeling, waarbij geen consensus werd gevonden over de toepassing van generieke afwijkingen in uitdoofzones

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37


Downloads

Advies beheerregeling kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw

Download (grootte: 402.5 KB, type: application/pdf)