Decreet Vlaamse parken en landschapszorg (met SARO)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 nov 2022
Productnummer
2022-026

De Minaraad en SARO formuleerden een gezamenlijk advies over het ontwerpdecreet houdende de Vlaamse parken en algemene landschapszorg. Hierin vragen ze vooral meer duidelijkheid en bevelen daarom aan dat er een grondige herwerking van het ontwerpdecreet zou gebeuren. Ze vragen ook dat het aangepaste ontwerpdecreet opnieuw voor advies wordt voorgelegd, evenals de erna volgende uitvoeringsbesluiten.

Met betrekking tot rechtszekerheid vinden de Raden het positief dat het ontwerpdecreet de decretale basis legt voor de (erkenning van) Vlaamse Parken. Ze stellen evenwel vast dat de gevolgen niet eenduidig te beoordelen zijn, gegeven de vage formuleringen in dit ontwerpdecreet en wijzen nood aan een gedegen afstemming met de lopende erkenningsprocedures. Verder vragen ze een eenduidigere formulering van de taken van een parkbureau en duidelijker te maken dat een erkenning geen bijkomende verplichtingen of beperkende maatregelen zal genereren. Inzake de specifieke bepalingen over Landschapsparken en Nationale Parken en de rol van regionale landschappen is eveneens meer duidelijkheid gewenst.

Natuurpunt en BBL formuleerden afsluitend nog een afzonderlijk standpunt dat onder meer verband hield met de in het ontwerpdecreet gehanteerde criteria (minimumoppervlakte, type beheer: deze criteria zouden moeten conformeren aan internationale standaarden) en met de voorgestelde evenwichten voor de bestuursorganen.

Coördinator
: Naam Bea Kayaerts
: Functie Secretaris
: Organisatie SARO
: E-mailadres bea.kayaerts@vlaanderen.be
: Telefoon 02 553 64 61

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Advies decreet Vlaamse parken en landschapszorg

Download (grootte: 433.9 KB, type: application/pdf)