Het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur (instemmingsdecreet) inzake Bioveiligheid (met SARiV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 dec 2012
Productnummer
2012-082

Dit advies werd opgemaakt op vraag van de mevr. Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Het is een gezamenlijk advies van de SARiV (Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen) en de Minaraad.

Het Aanvullend Protocol heeft betrekking op situaties waarbij levende gewijzigde organismen zich verbreiden en waarbij dat nadelige gevolgen genereert voor het behoud of duurzaam gebruik van de biodiversiteit, of voor de menselijke gezondheid. Door aan te sluiten bij dit Aanvullend Protocol, verplicht een staat (c.q. het Vlaamse Gewest) er zich toe om te voorzien in geschikte administratieve vereisten en procedures, zodat voorkoming, inperking, herstel en vergoeding van dit type schade bewerkstelligd kan worden.

De twee adviesraden gaan akkoord met het ontwerp van instemmingsdecreet, aangezien de inwerkingtreding en uitvoering van dit Aanvullend Protocol een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het Biodiversiteitsverdrag. Tegelijk formuleren de SARiV en de Minaraad enkele verdragspolitieke aandachtspunten evenals enkele vragen betreffende de uitvoering in het Vlaamse Gewest.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur (instemmingsdecreet) inzake Bioveiligheid

Download (grootte: 510.8 KB, type: application/pdf)