Ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van speciale beschermingszones in toepassing van de Habitat- en Vogelrichtlijn, en tot vaststelling van bijhorende instandhoudingsdoelstellingen (14 laatste rapporten) (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
21 feb 2013
Productnummer
2013-014
Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van speciale beschermingszones in toepassing van de Habitat- en Vogelrichtlijn, en tot vaststelling van bijhorende instandhoudingsdoelstellingen (14 laatste rapporten)

Download (grootte: 82.4 KB, type: application/pdf)