Het verlenen van subsidies voor de aanplant van boslandbouwsystemen (PDPO III) (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
19 jun 2014
Productnummer
2014-019

 

De Raden werden advies gevraagd over het Voorontwerpbesluit Boslandbouwsystemen in kader van het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) dat deel uitmaakt van de tweede pijler van het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid. Deze pijler omvat steun die indirect en voorwaardelijk landbouwers ten goede komt.

De Raden zijn tevreden met de invulling van deze maatregel en bevelen aan om: 

  • twee aanpassingen door te voeren in de subsidievoorwaarden;
  • de selectieprocedure te verduidelijken;
  • een duidelijke communicatie over deze maatregel te voeren;
  • een subsidie voor het onderhoud van boslandbouwsystemen te overwegen.

 

De Raden vragen ook om aan de Europese Commissie verduidelijking te vragen over de term "private grondbezitters".

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Het verlenen van subsidies voor de aanplant van boslandbouwsystemen (PDPO III)

Download (grootte: 684.0 KB, type: application/pdf)