De toekomst van voeding en landbouw (GLB post 2020) (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
26 apr 2018
Productnummer
2018-011

Voor de periode na 2020 vragen de SALV en de Minaraad een ambitieuzer Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat betere resultaten op het vlak van landbouwinkomensvorming en milieuprestaties kan afleveren.

Naar aanleiding van de Europese mededeling over het toekomstige GLB vragen beide raden dat de Vlaamse Regering volgende aanbevelingen op Europees beleidsniveau verdedigt:

  • Een meer integrale en samenhangende omzetting van de Sustainable Development Goals is noodzakelijk om de verschillende doelstellingen te realiseren.
  • Meer beleidsruimte voor de lidstaten is een kans, maar harde garanties zijn onontbeerlijk om kwaliteit en effectiviteit te verzekeren.
  • Het GLB na 2020 moet de landbouwer een beter inkomen en perspectief op lange termijn bieden. Meer performante instrumenten voor marktwerking en risicobeheer net als een behoorlijke vergoeding voor maatschappelijke diensten moeten daartoe leiden.
  • Reik via een pluralistisch en proactief innovatiebeleid de middelen aan om in te spelen op maatschappelijke evoluties, economische uitdagingen tegemoet te treden en  milieu- en klimaatdoelstellingen te realiseren. Vermijd lock-ins en ondersteun reconversie en exnovatie.
  • Doe duidelijke klimaat-, milieu- en natuurdoelen opnemen in de nationale plannen. Zorg dat ze leiden tot effectieve maatregelen en goed opgevolgde resultaten.
  • Vergroot de focus op jonge starters om de vergrijzing in de sector op te vangen en aan hun noden te voldoen.
  • Stimuleer aankoopgedrag dat kwaliteitsvolle en duurzame landbouwproductie bevordert via een aangepast Europees consumentenbeleid. Responsabiliseer ook de verschillende ketenschakels.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16

: Naam Pieter De Graef
: Organisatie SALV
: E-mailadres pdgraef@serv.be
: Telefoon 02 20 90 138

: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37


Downloads

De toekomst van voeding en landbouw (GLB post 2020)

Download (grootte: 620.7 KB, type: application/pdf)