Erkenning van het privaat natuurreservaat E-453 “Kauwendaal” te Mechelen en Sint-Katelijne-Waver

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
25 mrt 2019

Op 6 februari 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de erkenning van het privaat natuurreservaat E-453 “Kauwendaal” te Mechelen en Sint-Katelijne-Waver.

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen.

Landelijk Vlaanderen 

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.   

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR. Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.    

Daarenboven merkt Landelijk Vlaanderen op dat de percelen versnipperd zijn en de oppervlakte niet beantwoordt aan de criteria voor een reservaatstatuut volgens de vigerende regels. Het gebied wordt ontwikkeld als stadsbos voor de stad Mechelen waarbij de vraag kan gesteld worden welke toegevoegde waarde een nieuw reservaatstatuut heeft. 

Boerenbond 

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden. Concreet gaat het over een zone tussen Liersesteenweg (N14) en Antwerpsesteenweg (N1), recht over het nieuwe ziekenhuis. Boerenbond zou dan ook willen voorstellen om deze zone er uit te halen. Deze zone wordt nergens beschreven in de toelichtingsnota en behoort niet tot het visiegebied/werkingsgebied van het stadsbos Mechelen Kauwendaal. Het is dan ook zeer opportunistisch om dit hier mee nemen. 

Natuurpunt 

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997).Het dossier dient dan ook volgens diewetgevingafgehandeld te worden. 

De voederbak gesitueerd in het bos wordt verwijderd. De percelen zijn ook reeds uitgekleurd als jachtgebied, wat aantoont dat hier wordt gekozen voor een natuurreservaat. 

Hubertus Vereniging Vlaanderen 

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft dit dossier niet ten gronde kunnen doornemen en kan dan ook geen uitspraken doen over de inhoud, noch opmerkingen of toevoegingen doen aan het dossier. 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Erkenning van het privaat natuurreservaat E-453 “Kauwendaal” te Mechelen en Sint-Katelijne-Waver

Download (grootte: 138.6 KB, type: application/pdf)