Erkenning Bosgroep Antwerpen Zuid

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
19 jan 2012
Productnummer
2012-012

Bosgroepen zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen bosbeheerders binnen een bepaald gebied om een rationeler bosbeheer mogelijk te maken. Bij de voorlopige en definitieve erkenning van die bosgroepen wordt de Minaraad om advies gevraagd. De Raad baseert zich daartoe op het evaluatieverslag van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en controleert of de bosgroep de twaalf doelstellingen van het Bosdecreet nakomt.

Het ingediende dossier betreft de definitieve erkenning van de Bosgroep Antwerpen-Zuid voor de periode 2012-2017.
In eerdere adviezen vroeg de Minaraad om de kwaliteit en de transparantie van de verschillende documenten te verhogen. Als voorbeeld haalde hij in 2010 het opstellen van een overzichtstabel aan waarin de doelstellingen en de resultaten voor de verschillende jaren met elkaar vergeleken kunnen worden. Aan deze suggestie gaf de Bosgroep geen gevolg.

Bij zo goed als alle doelstellingen doet de Minaraad verbeteringssuggesties. Mits in acht name van deze bemerkingen, verleent de Raad een positief advies over de definitieve erkenning van de Bosgroep Antwerpen-Zuid. Aanvullend beveelt de Raad het ANB aan om een vast sjabloon voor bosgroepen te ontwikkelen zodat ze op een eenvormige manier het aanvraagdossier kunnen aanbieden.

De Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Downloads