Erkenning Bosgroep Zuidwest Brabant

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
19 jan 2012
Productnummer
2012-007

Bosgroepen zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen bosbeheerders binnen een bepaald gebied om een rationeler bosbeheer mogelijk te maken. Bij de voorlopige en definitieve erkenning van die bosgroepen wordt de Minaraad om advies gevraagd. De Raad baseert zich daartoe op het evaluatieverslag van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en controleert of de bosgroep de twaalf doelstellingen van het Bosdecreet nakomt.

Het ingediende dossier betreft de definitieve erkenning van de Bosgroep Zuidwest Brabant voor de periode 2012-2017. Algemeen vindt de Minaraad dat de bosgroep een sterk dossier heeft. Maar het slaagt er moeilijk in om de strategische ideeën om te zetten in operationele doelstellingen. Het ontbreken van indicatoren en transparant, coherent cijfermateriaal over de voorbije werkjaren bevestigt dit.

De Minaraad verleent een positief advies over deze erkenning, mits in acht name van de aangehaalde bemerkingen. Aanvullend beveelt de Raad het ANB aan om een vast sjabloon voor bosgroepen te ontwikkelen zodat ze op een eenvormige manier het aanvraagdossier kunnen aanbieden.

De Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Downloads

Erkenning Bosgroep Zuidwest Brabant

Download (grootte: 60.3 KB, type: application/pdf)