Oprichting overkoepelende WBE-Commissie

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
27 sep 2012
Productnummer
2012-063

De jachtsector heeft te kennen gegeven dat er nood is aan een overkoepelend orgaan met een adviserende rol die de wildbeheerseenheden (WBE) bijstaat bij het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten en bij het behandelen van interne problemen (zoals onder meer twisten over perceelgrenzen of overlappingen van jachtrechten). Bovendien voorziet het WBE-besluit van 1 december 1998 geen beroepsmogelijkheid bij weigering of intrekking van erkenningen. Om hieraan tegemoet te komen stelt de Minaraad op eigen initiatief voor om een nieuw hoofdstuk “WBE-Commissie” toe te voegen aan het WBE-besluit. De oprichting van een overkoepelende WBE-Commissie vereist geen betekenisvolle kosten of personeelsinzet.

De Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Downloads

Briefadvies oprichting WBE-Commissie

Download (grootte: 35.0 KB, type: application/pdf)