Ontwerpbesluiten inzake de derde reeks S-IHD dossiers (speciale beschermingszones en instandhoudingsdoelstellingen) (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
27 sep 2012
Productnummer
2012-064

De Minaraad en de SALV ontvingen drie adviesvragen over drie nieuwe ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering tot aanwijzing en vaststelling van speciale beschermingszones en de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten. Een week later (24 juli 2012) kregen de Raden zeven bijkomende adviesvragen toegezonden over soortgelijke ontwerpbesluiten. De Raden beslisten om deze adviesvragen samen te behandelen als één adviesvraag.

De dossiers samen bevatten 65 discussiepunten. De Raden beperkten zich in dit briefadvies tot enkele afzonderlijke kwesties, met name (1) het belang van de socio-economische radnvoorwaarden i.v.m. drinkwaterwinningen, (2) de problematiek van de ecologische verbindingen, (3) de kwaliteitsnormen voor habitats en (4) de problematiek van de doelen voor een aantal vogelsoorten.

De SALV en Minaraad keurden het advies unaniem goed.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Ontwerpbesluiten inzake de derde reeks S-IHD dossiers (speciale beschermingszones en instandhoudingsdoelstellingen)

Download (grootte: 683.5 KB, type: application/pdf)