Hernieuwing erkenning Regionaal Landschap Meetjesland

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
25 okt 2012
Productnummer
2012-075

Aangezien op 31 december 2012 de tweede erkenningsperiode van Regionaal Landschap Meetjesland afloopt, diende het regionaal landschap in juli 2012 een nieuwe erkenningsaanvraag in bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Hoewel de Minaraad in het verleden meermaals negatief adviseerde bij adviesvragen omtrent Regionaal Landschap Meetjesland, beoordeelt de raad deze derde erkenning positief. De Raad waardeert dat er rekening werd gehouden met vroegere adviezen. Regionaal Landschap Meetjesland werkte de voorbije jaren dan ook sterk aan het vernieuwen van hun strategische doelstellingen, het bevorderen van samenwerking tussen de betrokken partners en de reorganisatie van het team. De Minaraad vraagt wel meer aandacht voor een duidelijke verslaggeving,  de verdere uitbouw van concrete acties rond natuureducatie, -sensibilisatie en recreatief medegebruik, een blijvende inzet op profilering (i.c. landschapskrant en publieksactiviteiten).

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

12-75 hernieuwing erkenning Regionaal Landschap Meetjesland

Download (grootte: 51.4 KB, type: application/pdf)