Subsidiëring van wolfwerende maatregelen (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
16 sep 2021
Productnummer
2021-019

Op 16 september 2021 stelde de Minaraad samen met de SALV een advies vast inzake het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering voor subsidiëring van wolfwerende maatregelen. Na een lange periode van afwezigheid zijn er sinds 2018 terug wolven in Vlaanderen. De wolf is een Europees beschermde soort en Vlaanderen moet dus opnieuw leren samenleven met deze soort. 

Vooreerst wensen de Raden op te merken dat dit ontwerp een hele verbetering inhoudt vergeleken met de huidige regeling. Ook vinden de Raden het positief dat hieraan een uitvoerige bespreking in het wolvenplatform aan vooraf is gegaan. 

Gelet op de recente aanvallen door de wolf op diverse landbouwdieren vragen de Raden om in het wolvenplatform eveneens een discussie te voeren over de evolutie van het jachtgedrag van de wolvenroedel, en dit tegenover de achtergrond van het bestaande “Interventieprotocol probleemsituaties wolf”. In tweede instantie en op langere termijn vragen de Raden om in dit platform eveneens te bespreken onder welke voorwaarden en op welke termijn er een koppeling kan gelegd worden met het vergoeden van schade door aanvallen van de wolf (Soortenschadebesluit). 

Met betrekking tot de subsidiëring op zich vragen de Raden in het advies om enkele onduidelijkheden weg te werken, zoals wat wordt bedoeld met “het in goede wolfwerende staat houden” van een omheining. De Raden formuleren eveneens opmerkingen inzake de hoogte van het normbedrag, de dieren waarop deze subsidie betrekking heeft en de aanvraagprocedure. 

De Raden maken tot slot van deze adviesvraag gebruik om ook enkele opmerkingen over de VLIF-steun te formuleren.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37


Downloads

Briefadvies subsidiëring van wolfwerende maatregelen

Download (grootte: 376.8 KB, type: application/pdf)