De werking van de erkende regionale landschappen in 2011

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
13 sep 2012
Productnummer
2012-054

Elk jaar vraagt de afdeling Natuur en Bos (ANB) aan de Minaraad om hun evaluatieverslag over de werking van de regionale landschappen (RL) te adviseren. In het licht van de verschuiving van bevoegdheden die de interne staatshervorming aangekondigd heeft, heeft de Minaraad beslist om zich te beperken tot een briefadvies en niet uitgebreid in te gaan op een specifiek thema zoals gebruikelijk.

Het ANB stelt vast dat de regionale landschappen voldoen aan de formele criteria van het Erkenningsbesluit. Samen met de Minaraad zijn ze er ook van overtuigd dat de regionale landschappen (RL) in 2011 een belangrijke meerwaarde betekenden voor natuur en landschap. Blijvende aandachtspunten zijn de opvolging en het beheer van nazorg en monitoring van lopende en gefinaliseerde projecten, net als het expliciet besteden van aandacht aan de instandhoudingsdoelstellingenproblematiek.

Ten slotte herhaalt de Minaraad de krachtlijnen van zijn eerdere advies over de toekomstige werking van RL. De Raad vindt het raadzaam dat er een Vlaams kader blijft bestaan en vraagt het beleid om snel werk te maken van een strategische invulling van een dergelijk kader in samenspraak met alle partners.

De Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Downloads

Briefadvies evaluatie werking 2011 RL

Download (grootte: 33.9 KB, type: application/pdf)