Achtste uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-116 “Beneden-Dijlevallei” te Bonheiden, Mechelen en Boortmeerbeek

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
06 jun 2019

Op 9 mei 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de achtste uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-116 “Beneden-Dijlevallei” te Bonheiden en Mechelen en Boortmeerbeek 

Op 11 april verstuurde de Minaraad al een brief moet opmerkingen over de negende uitbreiding van dit gebied. Landelijk Vlaanderen, Boerenbond en Natuurpunt verwijzen voor hun standpunten naar deze brief.  

Hubertus vereniging Vlaanderen (HVV) stelt vast dat de beheerders van de erkende en te erkennen percelen de intentie hebben om een geïntegreerd beheer te doen. Daarbij voorzien zij de mogelijkheid om soorten die wildschade kunnen veroorzaken te reguleren. Met deze ontheffing wordt het ook mogelijk om schade veroorzaakt door jachtwildsoorten op omliggende percelen uit te voeren. Echter ANB geeft in haar nota aan dat ‘jacht en bijzondere’ jacht niet mogelijk zijn in een ‘erkend natuurreservaat’. Dit in tegenstelling met wat artikel 35 van het Natuurdecreet aangeeft. De verbodsbepalingen geven inderdaad aan dat het doden van dieren niet is toegestaan, doch in hetzelfde artikel staat ook vermeld dat ontheffingen mogelijk zijn. Jacht en bijzondere jacht zijn via ontheffing dus wel degelijk mogelijk. HVV pleit er dan ook voor om de gevraagde mogelijkheid tot geïntegreerd beheer, daadwerkelijk toe te staan. 

Daarnaast vestigt de HVV de aandacht op de lengte van de periode tussen indienen van het dossier en voorleggen hiervan voor de Minaraad. In deze periode van 5 jaar kan/zal reeds heel wat gewijzigd zijn. Zo zien we o.a. dat in hoofdstuk 7 betreffende ontheffingen verwezen wordt naar oude wetteksten die de dag van vandaag zelfs niet meer bestaan. Bij deze een oproep om dossiers binnen een billijke periode te behandelen en te kunnen oordelen op basis van de feiten op dat moment. 

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Achtste uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-116 “Beneden-Dijlevallei” te Bonheiden, Mechelen en Boortmeerbeek

Download (grootte: 91.7 KB, type: application/pdf)