Wijzigingen Verdrag van Espoo (samen met SARIV en SARO)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 jun 2010

De Vlaamse Regering vroeg advies over twee korte decreten ter goedkeuring van twee - in 2001 en 2004 doorgevoerde - wijzigingen aan het Verdrag van Espoo over milieueffectrapportage (mer) in grensoverschrijdend verband. Het advies werd gevraagd aan de Minaraad, de SARO en de SARiV. De verdragswijzigingen doen het Verdrag van Espoo beter aansluiten bij het Verdrag van Aarhus doordat het doelpubliek en het toepassingsgebied uitgebreid worden. De raden verwelkomen deze wijzigingen. Ze wijzen erop dat er geen aanpassing van de bestaande gewestelijke mer-wetgeving nodig is, omdat het Verdrag van Aarhus al omgezet werd in de Europese en Vlaamse regelgeving ter zake. 

Minaraad, SARO en SARiV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies over wijzigingen van het Verdrag van Espoo

Download (grootte: 119.2 KB, type: application/pdf)