Wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
27 mei 2010

De Vlaamse Regering stelt via een wijzigingsbesluit voor om de steunregeling voor landbouwers te wijzigen vanaf 2010. De niet gebruikte financiële middelen uit de eerste pijler van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunnen van dan af gebruikt worden om landbouwers aan te moedigen om zich aan te sluiten bij erkende private of nationale voedselkwaliteitsregelingen.

De Minaraad vindt het streven naar een voedselkwaliteitsverbetering positief. Niettemin is dit een gemiste kans doordat de Vlaamse  Regering niet koos om de middelen aan te wenden ter verbetering van de milieukwaliteit van landbouwactiviteiten. De Raad stelt daarom voor om alsnog een voorwaarden op te nemen in de kwaliteitslabels om een duurzaam milieugebruik te stimuleren.

De Raad vindt het ook spijtig dat hij niet betrokken werd bij het maken van de strategische keuzes. Ten slotte vraagt de Minaraad hoe ver het staat met het opmaken van de eerste lijst voor historisch permanente graslanden. De Vlaamse minister van Landbouw zou deze tegen juli 2010 af moeten hebben.

De Minaraad keurde het briefadvies goed. De SERV-partners, Landelijk Vlaanderen en Landelijke Gilden onthielden zich.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies over het 'health check'-besluit

Download (grootte: 334.9 KB, type: application/zip)