Erkenningsaanvraag vzw Passiefhuis-Platform als gewestelijke thematische vereniging

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
27 mei 2010

Het Erkenningenbesluit voor milieu- en natuurverenigingen voorziet subsidies voor “gewestelijke koepels”, “gewestelijke ledenverenigingen” en “gewestelijke thematische verenigingen”, “regionale verenigingen” en, weliswaar onrechtstreeks, voor “streekverenigingen”. Verenigingen kunnen daar aanspraak op maken door een erkenningsdossier in te dienen bij de Vlaamse administratie. Op basis van de beoordeling van de administratie en het advies van de Minaraad, keurt de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur het dossier al dan niet goed.

De vzw Passiefhuis-Platform heeft de diffusie en transfer van kennis en onderzoeksresultaten voor de realisatie van gebouwen met een zeer laag energieverbruik tot hoofddoel om zo de belasting op het milieu te verkleinen. De vzw diende dit jaar een tweede aanvraag in om erkend te worden als een gewestelijk thematische vereniging. De aanvraag handelt over de werkingsjaren 2008 en 2009.

Omdat de vereniging voldoet aan de vereisten van zowel het Erkenningendecreet als het Erkenningenbesluit, adviseert de Vlaamse administratie positief over de erkenningsaanvraag ondanks enkele bemerkingen omtrent de boekhouding en de aanwezigheden op de Raad van Bestuur. De Minaraad deelt deze mening en vraagt de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur om de negatieve beoordeling over het eerste, in 2009 ingediende, dossier te herzien. Omdat de vzw waardevol werk levert dat in hoofdzaak gericht is op een positieve milieu-impact, gaat de Minaraad ervan uit dat de vereniging wel onder de toepassing kan vallen van het subsidiestelsel van de milieuverenigingen.

In de marge van dit advies vraagt de Raad wel meer transparantie en verduidelijking over de wijze waarop de Vlaamse administratie de erkenningsvoorwaarden interpreteert en toepast.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Advies erkenningsaanvraag Passiefhuis-Platform vzw

Download (grootte: 95.4 KB, type: application/pdf)