Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten met het oog op een verdere harmonisering van de procedures van voorkooprechten

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
12 sep 2013
Productnummer
2013-042

De Minaraad behoudt zijn ginstig advies t.a.v. het harmoniseringsdecreet, hij heeft geen substantiële bedenkingen bij de vormelijke wijzigingen, verbeteringen en/of vergeten wijzigingsbepalingen en staat ook positief ten aanzien van de voorgestelde optimalisatie van de procedure. De Raad herinnert aan zijn bedenkingen over het recht van voorkoop in het licht van zijn advisering over de instandhoudingsdoelstellingen en over landinrichting. De Raad heeft wel vragen bij de toegepaste wetgevingstechniek en vraagt verduidelijking in de Memorie van Toelichting m.b.t. de concrete uitoefening van het voorkooprecht.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten met het oog op een verdere harmonisering van de procedures van voorkooprechten

Download (grootte: 58.2 KB, type: application/pdf)