Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 (programmadecreet 2015)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
30 apr 2015
Productnummer
2015-007

Via een spoedprocedure waarvan de termijn zelfs korter was dan de decretaal vastgelegde minimale termijn voorziet, werd de Minaraad om advies gevraagd over het ontwerp Programmadecreet 2015. De veel te korte termijn en de timing in volle paasvakantie waren niet zonder gevolg voor de inhoud en de vorm (standpunten) van het advies. De Minaraad ging in op de schenkingsbelasting, het Vlaams Dierenwelzijnsfonds, de voorstellen voor het energiebeleid, het heffen van opcentiemen op de milieubijdrage aan Bebat en Recupel en de bijstelling van de tarieven voor afvalheffingen.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Download (grootte: 121.2 KB, type: application/pdf)