Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
14 okt 2014
Productnummer
2014-033
Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015

Download (grootte: 87.1 KB, type: application/pdf)