Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur (verzameldecreet) (met SERV en SALV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
08 sep 2011

Het ontwerp van verzameldecreet beoogt technische verbeteringen aan te brengen aan diverse decreten inzake leefmilieu en natuur. Daarbij worden er, hoofdstuk per hoofdstuk, dertien verschillende decreten of wetten gewijzigd.

In hun advies formuleren Minaraad, SALV en SERV een aantal mogelijke correcties en aanvullingen bij de bestaande voorstellen, nieuwe technische verbeteringen of tekstuele opmerkingen bij dertien hoofdstukken van het ontwerpverzameldecreet. De Raden besteden hierbij de meeste aandacht aan het bodembeleid, het waterbeleid, het bosbeleid, het jachtbeleid, het natuurbeleid en het decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM). Op vraag van de Minaraad werd een voorstel tot wijziging van het DABM toegevoegd aan het advies over de samenstelling en organisatie van de Minaraad.

De Minaraad, SALV en SERV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Advies over het verzameldecreet leefmilieu en natuur

Download (grootte: 137.0 KB, type: application/pdf)