Verzameldecreet leefmilieu en natuur (samen met SALV & SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
29 apr 2010

Het ontwerp van verzameldecreet beoogt technische verbeteringen aan te brengen aan diverse decreten inzake leefmilieu en natuur. Daarbij worden er, hoofdstuk per hoofdstuk, 15 verschillende decreten en één wet gewijzigd.

De SAR Minaraad, SALV en SERV vinden dat het voorliggende ontwerp van verzameldecreet echter verder gaat dan het formuleren van louter technische verbeteringen. Er worden ook een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De Raden zijn de mening toegedaan dat substantiële bijsturingen niet thuis horen in een verzameldecreet maar een afzonderlijke procedure vereisen.

In hun advies formuleren de Raden een aantal mogelijke correcties en aanvullingen bij de bestaande voorstellen, nieuwe technische verbeteringen of tekstuele opmerkingen bij twaalf hoofdstukken van het ontwerpverzameldecreet. De Raden besteden hierbij de meeste aandacht aan het mestbeleid, het waterbeleid, het bosbeleid, het natuurbeleid, het milieuvergunningenbeleid en het DABM.

De SAR Minaraad, SALV en SERV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16

: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Gezamenlijk advies over het verzameldecreet leefmilieu en natuur

Download (grootte: 110.5 KB, type: application/pdf)