Erkenningsaanvraag Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedeschoon vzw als gewestelijke thematische vereniging

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
27 mei 2010

Het Erkenningenbesluit voor milieu- en natuurverenigingen voorziet subsidies voor “gewestelijke koepels”, “gewestelijke ledenverenigingen” en “gewestelijke thematische verenigingen”, “regionale verenigingen” en, weliswaar onrechtstreeks, voor “streekverenigingen”. Verenigingen kunnen daar aanspraak op maken door een erkenningsdossier in te dienen bij de Vlaamse administratie. Op basis van de beoordeling van de administratie en het advies van de Minaraad, keurt de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur het dossier al dan niet goed.

De Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw (KVNS) begeleidt en ondersteunt het sociaal-culturele werk ter verdediging en herwaardering van het landschappelijk en bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. De vereniging is reeds erkend als regionale vereniging en diende dit jaar een erkenningsaanvraag in om als gewestelijke thematische vereniging erkend te worden.

Omdat de vzw KVNS niet voldoet aan de vereisten van zowel het Erkenningendecreet als het Erkenningenbesluit, adviseert de Vlaamse administratie de erkenningsaanvraag negatief. De Minaraad deelt deze mening.

In de marge van dit advies vraagt de Raad wel meer transparantie en verduidelijking over de wijze waarop de Vlaamse administratie de erkenningsvoorwaarden interpreteert en toepast.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Advies over de erkenningsaanvraag van de vzw KVNS

Download (grootte: 87.9 KB, type: application/pdf)