Tariefstructuur en tariefregulering water (met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
03 sep 2015
Productnummer
2015-020

De SERV en de Minaraad hebben gezamenlijk advies gegeven naar aanleiding van de vraag over een ontwerp van decreet en een voortonwerp van besluit inzake de tariefregulering van drinkwater. De voorgestelde tariefstructuur bevat volgens de Raden positieve elementen, zoals een sterke inzet op uniformiteit en een progressieve tariefschaal die rekening houdt met de gezinssamenstelling. Toch vinden de Raden dat - kijkend naar de meervoudige uitdagingen van een tariefaanpassing – er zeer weinig aandacht is uitgegaan naar de ecologische en economische aspecten. SERV en Minaraad verwachten dan ook een zeer beperkt effect op het rationeel watergebruik.

Naast deze opmerkingen op het principiële vlak, formuleren de Raden in hun advies ook enkele concrete aanbevelingen bij de vooropgestelde tariefstructuur. De aanpassingen van de sociale correcties vinden de raden positief, al blijft de financiering ervan onduidelijk. De doelgroep moet geëvalueerd en bijgestuurd worden in het kader van het VAPA. Met oog op transparantie bevelen de raden aan om een eenvormige berekeningsbijlage bij de integrale waterfactuur voor grootverbruikers te voegen. De raden ondersteunen de tarifaire periode van zes jaar, maar hebben twijfels bij de stimuli tot efficiëntie. Ze vragen om de resultaten van de vrijwillige benchmarks als een meer sturend instrument aan te wenden. Tot slot formuleren de raden nog een aantal bemerkingen bij het principe van budgetneutraliteit, wat volgens hen niet overal gegarandeerd is.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Tariefstructuur en tariefregulering water

Download (grootte: 591.3 KB, type: application/pdf)