Samenwerkingsakkoord INSPIRE

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
29 apr 2010

De Europese Unie (EU) heeft de INSPIRE-infrastructuur in 2007 opgezet om geharmoniseerde ruimtelijke informatie en milieu-informatie samen te brengen en deze via internetsites ter beschikking te stellen aan de belanghebbenden. De Lidstaten moesten de INSPIRE-richtlijn omzetten in de eigen regelgeving tegen 15 mei 2009. De adviesvraag die de SAR Minaraad ontving op 8 april 2010 gaat over de Vlaamse instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gewesten om de INSPIRE-richtlijn te implementeren.

Omdat er weinig vrije beleidsmarge bestaat om de richtlijn om te zetten, is het noodzakelijk om tot een goede samenwerking te komen met de andere autoriteiten in België. Veel ruimte voor wijzigingen aan het akkoord is er niet meer. Daarom adviseert de SAR Minaraad positief over het voorontwerp van instemmingsdecreet.

De SAR Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Briefadvies over het instemmingsdecreet met INSPIRE

Download (grootte: 43.6 KB, type: application/pdf)